Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności 

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony osobistej i zakupu wyposażenia

Wsparcie dla Mazowsza

Infomacja o udzieleniu zamówienia na dostawę rękawic jednorazowych winylowych.